everhooder в БГ сайт 2011

everhooder не съществува с идеята да участва в конкурси насам-натам. Даже напротив. Дори не знам каква е причината да го регна за БГ сайт, освен че след един приятен разговор със стар приятел реших, че не е лоша идея. Просто така!

Все пак той вече е част от уеб пространството и това е единствената година, в която би могъл да бъде част от БГ сайт.

Така, че много ще се радвам да ударите едно рамо (или няколко) и да подкрепите това начинание. Просто така! Заради това, че го има. Благодаря! : )

Инфо как се гласува има тук.

Advertisement

Why not join the conversation?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s