KPIs: защо толкова важни?

Защото е страшно глупаво да не измерваме всяка стъпка, щом правим онлайн маркетинг!

Големият проблем е, че все още не се използват достатъчно опциите, които онлайн тууловете ни предоставят. Какъвто и да е вашият бизнес, пътят от първата до последната крачка е вече изключително лесно измерим и с тази информация оптимизирането му е безобразно лесно!

Няколко супер важни KPIs, които дават навременна информация къде да действате:

CTR (clicks/impressions) – следете колко е дълъг животът на едно рекламно каре. Падне ли до стабилната стойност, сменяйте! Сменяйте през ден, ако се налага.

CR (interactions/clicks) – в зависимост от това къде сте закарали хората след кликването, трябва да имате цел какво да направят там. Следете колко от тях са го направили и мислете как да улесните процеса.

Какъв е вашият бизнес модел? От него зависи коя е следващата стъпка, която трябва да измерите. Има ли още стъпки онлайн, които да се засекат? Ако да, кои са те и как се измерват?

Добавете вашите KPIs, за вашия бизнес. Винаги мислете как да вдигнете стойностите, какво е необходимо. Направете го по-лесно за потребителя, всеки процент увеличение на интеракцията е от изключителна важност. Съвет: начертайте подробна карта на вашия бизнес модел. Вижте къде са основните моменти, в които се изисква някаква интеракция от страна на потенциалния клиент. Проверете дали имате информацията, която ви е нужна и за да предприемете следващи стъпки, просто помислете как да подобрите индикаторите дори още повече.

Още не знаете какво е KPI? Еми, вижте го в google дe… ;-)

Advertisement

2 thoughts on “KPIs: защо толкова важни?

    1. В момента не се сещам за по-добро място, където да потърсиш някаква информация. Потребител, който не знае какво е KPI, надали и ще познава специализираните сайтове с бизнес термини. :)

Why not join the conversation?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s