генерация игрек

Съвсем наскоро проектът Startup e-Bulgaria спечели втора награда на Европейската комисия – E-Skills Week 2012: Project Passion competition в категория “e-skills: Jobs of the future”. В резултат на което рубриката на Euronews – Generation Y прояви интерес и Elza Gonçalves избра София за своя репортаж. Изборът е бил между победителите от Финландия и Италия, но България й се е сторила най-интересна в случая. Запознахме екипа с представители на генерация игрек в България и се опитахме да им обясним какво означава за нас този термин – поколението българи, които могат да променят България в по-добра посока (от досегашната)…

Накратко за проекта: започна като “start e-bulgaria” но се превърна в startup заради бума на стартъпи в София и появата на първите два акселератора – Eleven и Launchub. Раздвижването около създаването на високо технологични продукти от малки, стартиращи компании и екипи, дава възможността на икономиката ни да се раздвижи малко и да се отворят повече работни места. Млади хора без (хубава) работа в момента, пък могат да опитат нещо ново и различно, а за целта от тях се иска просто да развият своите e-skills.

Именно на тази основа и стъпи проектът Startup e-Bulgaria и вероятно това е заинтригувало журито на Project Passion: срещата между липсващите уеб и мобилни платформи в българската дигитална икономика и младите хора с уменията да ги запълнят. Макар блогът да е все още на ниво старт, има вероятност да се превърне в едно място с информация за тези неща. Целта му за момента е да събере информация за тези млади хора, които вече правят нещо, за да променят е-България и да се опита да стимулира стартирането на повече дигитални проекти.

За момента е проблем фактът, че много държавни поръчки и проекти, които се правят с финансиране от различни програми, се извършват от хора, които или нямат уменията да изпипат продукта и да го направят иновативен, или нямат мотивацията (и контролът липсва) да постигнат високо качество на изпълнението, търсейки финансовия интерес първо.

Елза с екипа на Майстер Плюс по време на снимките.

Запознахме екипа на Euronews с обстановката тук – разказахме им за първите, които развиват предприемачеството в страната като StartupBG и Start it Smart; за първите български стартъп акселератори Eleven и Launchub; за съвсем новите co-working места в София, в които се събират интересни млади хора – Betahaus и SOHO; и ги запознахме с два от екипите, които участват в 3challenge и първата кохорта на Eleven – Eventyard и MeisterPlus. Зад всички тези “дървета се разкрива една гора”, но като цяло очакваме репортажът да покаже поне една част от нея, защото всичко, което се случва на стартъп сцената през последната година, е доста интересно.

Advertisement

Why not join the conversation?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s