Моментът да запазим песните на Дряновските Баби е сега

На 3-ти март фийдът ми във Facebook беше залят с разнообразни картинки с българското знаме. Под тях беше пълно с гръмки патриотични вопли и възгласи, изпълнени с любов към българщината и запазването на нашата уникална идентичност.

Супер! Ето ви една уникална и идеална възможност да подкрепите българското, да докажете любовта си и да помогнете на родопските песни да бъдат записани, увековечени и група прекрасни Дряновски баби да се зарадва, че “младите” не са ги забравили и изоставили!

Ако сега не го направим, няма кога после. Ще бъде късно.

Дряновските баби

Continue reading “Моментът да запазим песните на Дряновските Баби е сега”

99 creatures: 95. creeper

95. creeper

 

95. creeper

“Creatures are quite rude sometimes. They call me different names because I have an odd look. Well, I just like to watch everything around me and explore them and the world. But they think I am creepy.”

95. зловещко

“Съществата са доста груби понякога. Наричат ме с различни обидни думи защото имам странен поглед. Ами аз просто обичам да наблюдавам всичко около себе си и да ги изследвам – и тях, и света. Те, обаче, си мислят, че съм крийпи.”