защо ACTA & co. няма да помогне на артистите

“Пътят към ада е осеян с добри намерения”… Или продължение по темата за SOPA. Ако проектът беше толкова важен и добронамерен към артистите и искаше само да защитава техните права, защо му трябваха години за да си проокара път? И защо някои артисти са се заблудили, че това ще им помогне, а няма да навреди? […]

Read More защо ACTA & co. няма да помогне на артистите