Кратко проучване на brand awareness за 6 цветови комбинации

Направих си малък едноседмичен експеримент, като за събирането на информацията използвах познати и приятели между 20 и 35-годишна възраст. Идеята беше следната: да погледнат 6 цветови лого комбинации и да споделят коя с какво ги асоцират. Включиха се 38 човека, а ето какво установихме за всяка една от комбинациите: комбинация, която се хареса на почти […]

Read More Кратко проучване на brand awareness за 6 цветови комбинации