99 creatures: 40. hugga

  40. hugga – Everybody’s gotta be hugged, ya know’ Hugga is an ultimate hugger! He just hands around to hug some creatures in need (or not..). 40. хъга – Знаеш как е… всеки иска да го прегърне някой… Хъга се мотка насам-натам в търсене на същества, които да прегръща (независимо дали са изпаднали в нужда от […]

Read More 99 creatures: 40. hugga